ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอค รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2556

“ยิปรอค”รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2556

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า “ยิปรอค” (Gyproc) นำโดยนายธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (ซ้าย) เข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2556 ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือ “World Skills Thailand 2014” ครั้งที่ 25 จัดโดยกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยในงานทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (ขวา) เป็นผู้มอบโล่รางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพที่ฝึกฝนมาผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานใน 24 สาขา รวมถึงการสาธิตทักษะอาชีพอิสระให้แก่ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 25 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้