ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2556

“ยิปรอค”รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2556

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า “ยิปรอค” (Gyproc) นำโดยนายธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (ซ้าย) เข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2556 ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือ “World Skills Thailand 2014” ครั้งที่ 25 จัดโดยกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยในงานทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (ขวา) เป็นผู้มอบโล่รางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพที่ฝึกฝนมาผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานใน 24 สาขา รวมถึงการสาธิตทักษะอาชีพอิสระให้แก่ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 25 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.