ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอคขอเเสดงความยินดีกับผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษแห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 5 เเละ 6 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษแห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 5 เเละ 6 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

TOYOTA    Revo Smart Cab 2.4J Plus

นายยี่ นามใส                           จากการจับรางวัลครั้งที่ 5

กลิ่นจันทร์                               จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

 

SAMSUNG LED TV 32'

คุณอำนวย อภิชาติวัลลภา            จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

คุณปรีชา ปัญญาเมือง                 จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

 

SAMSUNG Galaxy J5 Prime

คุณประภา เชยบุปผา                   จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

คุณกัญญา ขำศิริ                        จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

คุณปิยรัตน์ เอี้ยงสำอางค์              จากการจับรางวัลครั้งที่ 6