ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอคขอเเสดงความยินดีกับผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษแห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 5 เเละ 6 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษแห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 5 เเละ 6 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

TOYOTA    Revo Smart Cab 2.4J Plus

นายยี่ นามใส                           จากการจับรางวัลครั้งที่ 5

กลิ่นจันทร์                               จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

 

SAMSUNG LED TV 32'

คุณอำนวย อภิชาติวัลลภา            จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

คุณปรีชา ปัญญาเมือง                 จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

 

SAMSUNG Galaxy J5 Prime

คุณประภา เชยบุปผา                   จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

คุณกัญญา ขำศิริ                        จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

คุณปิยรัตน์ เอี้ยงสำอางค์              จากการจับรางวัลครั้งที่ 6

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.