ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร

ทีมยิปรอคเข้าร่วมบรรยายเรื่องคุณภาพเสียงในอาคาร โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/61

ยิปรอค ขอขอบคุณคำเชิญจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ที่ได้เชิญ “ทีมยิปรอค” เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “คุณภาพเสียงในอาคาร” โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/61 Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2-61 : “คู่มือปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร” ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ซึ่งเราได้จำลองอุโมงค์โซลูชั่นยิปรอคแบบง่ายๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติกันเสียงได้เป็นอย่างดี   

สนใจโซลูชั่นกันเสียงติดต่อ : TBOC.GyprocThailand@saint-gobain.com หรือโทร 02-700-9333

เว็บไซต์ ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์