ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอคจัดบูธชูแนวคิด Gyproc Go Green ในงาน 2014 Thai Green Building Expo and Conference

ยิปรอคจัดบูธชูแนวคิด Gyproc Go Green

ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ ยิปรอค ร่วมจัดแสดงบูธในงาน “2014 Thai Green Building Expo and Conference” โดย สถาบันอาคารเขียวไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการก่อสร้างที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของยิปรอค ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่เกิดต่อสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Gyproc Go Green” หรือ Gyproc3G ซึ่งประกอบด้วย Green Productsการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, Green Solutionsการนำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานประหยัดพลังงานและ Green Manufacturingกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน

งาน“2014 Thai Green Building Expo and Conference”มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทย ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคารที่สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ นิทรรศการแสดงสินค้าและการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของยิปรอค นอกจากนี้ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ยังเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์กิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทยอย่างเป็นทางการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 076-236-468 หรือ 02-640-8600 ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากยิปรอค ได้ที่ Gyproc และ Facebook