ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอคจัดบูธชูแนวคิด Gyproc Go Green ในงาน 2014 Thai Green Building Expo and Conference

ยิปรอคจัดบูธชูแนวคิด Gyproc Go Green

ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ ยิปรอค ร่วมจัดแสดงบูธในงาน “2014 Thai Green Building Expo and Conference” โดย สถาบันอาคารเขียวไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการก่อสร้างที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของยิปรอค ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่เกิดต่อสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Gyproc Go Green” หรือ Gyproc3G ซึ่งประกอบด้วย Green Productsการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, Green Solutionsการนำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานประหยัดพลังงานและ Green Manufacturingกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน

งาน“2014 Thai Green Building Expo and Conference”มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทย ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคารที่สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ นิทรรศการแสดงสินค้าและการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของยิปรอค นอกจากนี้ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ยังเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์กิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทยอย่างเป็นทางการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 076-236-468 หรือ 02-640-8600 ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากยิปรอค ได้ที่ Gyproc และ Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.