ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอค จัดงานขอบคุณกลุ่มผู้ออกแบบและสถาปนิกบูรพา

ยิปรอค จัดงานขอบคุณกลุ่มผู้ออกแบบและสถาปนิกบูรพา พบปะสังสรรค์ภายใต้ธีม “See the blue with Gyproc” 

เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณ ที่สนับสนุนยิปรอคมาด้วยดี สร้างความสัมพันธ์ และแนะนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของแผ่นฝ้ายิปรอค สำหรับระบบงานฝ้าเพดาน ระบบงานผนังภายใน ปูนยิปรอค ฉาบหนา ฉาบบางสกิมโค้ท ภายในอาคารของ ยิปรอค  พร้อมมีการจับรางวัลและเล่นเกมส์มากมายภายในงาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 19.00-23.00 น. ณ โรงแรมพรีม่าวิลล่า จ.ชลบุรี