ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอค จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน คืนธรรมชาติที่ดีสู่สังคม

ยิปรอค จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์“ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี ตอกย้ำแบรนด์คุณภาพรักษ์โลกนำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์สานต่อการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Team building เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีงามและแน่นแฟ้นให้แก่พนักงานภายในองค์กรอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามปณิธาน ยิปรอค โก กรีน หรือ ยิปรอค 3 จี รวมถึง ปณิธานของ“แซง-โกแบ็ง ทั่วโลกที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ช่วยคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนและผู้คนในสังคม มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ทุกด้านของผู้ที่อาศัยภายในชุมชนที่เราเข้าไปตั้งโรงงานและประกอบธุรกิจเป็นหลัก อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในระดับประเทศต่อไป”

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Gyproc หรือ Facebook