ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน คืนธรรมชาติที่ดีสู่สังคม

ยิปรอค จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์“ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี ตอกย้ำแบรนด์คุณภาพรักษ์โลกนำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์สานต่อการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Team building เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีงามและแน่นแฟ้นให้แก่พนักงานภายในองค์กรอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามปณิธาน ยิปรอค โก กรีน หรือ ยิปรอค 3 จี รวมถึง ปณิธานของ“แซง-โกแบ็ง ทั่วโลกที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ช่วยคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนและผู้คนในสังคม มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ทุกด้านของผู้ที่อาศัยภายในชุมชนที่เราเข้าไปตั้งโรงงานและประกอบธุรกิจเป็นหลัก อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในระดับประเทศต่อไป”

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Gyproc หรือ Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.