ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ทุกมาตรฐานสากลที่ "ยิปรอค" ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าได้เลือกใช้แผ่นยิปซัม โครงคร่าว ปูนยิปซัม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ดีที่สุดทั้งต่อบ้านของเรา ผู้คน และสิ่งแวดล้อม

banner_web_gyproc_sep_2020_01

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

กับ 4 มาตรฐานหลักที่แผ่นยิปรอคเกือบทุกรุ่น ได้รับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

product_standard_logo

1.ASTM C1396 (American Society for Testing and Materials) - Standard Specification for Gypsum Board

 • ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดย สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (American National Standards Institute : ANSI)

2. British Standard BS EN 520 (British adoption of a European (EN) standard) - Standard Specification of Flexural Strength and Breaking Load

 • ข้อกำหนดมาตรฐานของกำลังรับแรงดัดงอและแรงแตกหักสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดยสถาบัน British Standard

3. AS-NZS 2588 (Australian and New Zealand standard for safety management)  - Australian/New Zealand Standard for Gypsum plasterboard. 

 • ข้อกำหนดสำหรับการผลิตและประสิทธิภาพของแผ่นยิปซั่มที่ใช้ในงานในประเทศเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รับรองโดยสถาบัน Australian and New Zealand standard

4. BS 476 (British Standard 476 Fire Tests)  -Fire Tests on Building Materials and Structures

 • การทดสอบไฟของแผ่นยิปซัมและโครงสร้าง รับรองโดยสถาบัน The British standard
Gyproc product_standard

2) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

กับ 3 มาตรฐานหลักที่ ยิปรอค ได้รับการรับรอง และมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกรุ่นผ่านคุณภาพมาตรฐานนี้ 

environmenthealth_standard

1. มาตรฐานฉลากเขียว (Signapore Green Label)

 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Label รับรองโดยสถาบัน Singapore Environment Council (SEC)

2. มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Environmental Product Declaration (EPD)

 • เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

3.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)

 • ธุรกิจแผ่นยิปซั่มของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ "ยิปรอค / โปรรอค" ได้รับการพิสูจน์โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด (the highest ‘Leader’ rating : 4 ticks )จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่เป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมนี้  จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ (Singapore Green Building Council) 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
environment_standard

3) มาตรฐานสุขภาพ 

 

 • CDPH : California Department of Public Health มาตรฐานการควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC)
  • เพื่อให้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองโดย CDPH ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับต้นๆที่ยอมรับในการทำโปรเจค LEED จำเป็นต้องเตรียมแผ่นยิปซัมตามคำแนะนำการใช้งานมาตรฐานและปรับอากาศเป็นเวลา 10 วันก่อนการทดสอบในห้อง จากนั้นตัวอย่างจะถูกนำเข้าสู่ห้องสิ่งแวดล้อมแบบไดนามิกสำหรับการวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ที่เวลาสมดุล 11-, 12- และ 14 วัน
health_standard

4) มาตรฐานโรงงาน 

กับ 3 มาตรฐานที่โรงงานได้รับการรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต

plant_standard

1. มาตรฐาน ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)

 •   มาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 นี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

2. มาตรฐาน ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System)

 • มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

3. มาตรฐาน ISO 45001 : มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันสุขภาพที่ทรุดโทรมของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของคุณ เพิ่มความอุ่นใจให้พวกเขาด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร

ดูข้อมูลโรงงานยิปรอค

ยิปรอค ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและให้บริการลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้พัฒนาโครงการ สถาปนิก วิศวกร บริษัทและผู้รับเหมาทั่วไป ได้พบประสบการณ์การใช้แผ่นยิปซัม ทุกผลิตภัณฑ์ และทุกโซลูชั่นจากยิปรอค ที่ห่วงใยผู้คน สิ่งแวดล้อม และทุกบ้านของพวกเรา

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.