ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร

ภาวะความสบายจากเสียง (ACOUSTIC COMFORT) ผ่านทางการได้ยิน (HEAR)

บ้าน อาคาร ระบบ MULTI COMFORT มีสภาพแวดล้อมเสียงที่สมดุลกัน สามารถปกป้องเราจากเสียงรบกวนภายนอกที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่มเสียงที่เราต้องการจะได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ปัจจัยในการสร้างภาวะความสบายจากเสียง (ACOUSTIC COMFORT) 

1) กิจกรรมที่จะดำเนินการ

2) ประเภทของเสียงที่จะจัดการ, หรือด้านนอก

3) สเปกตรัมของเสียงที่จะจัดการ แต่เสียงเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์

4) การทดสอบและประสบการณ์

ระบบการก่อสร้างและวัสดุ การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ด้วยการประเมินจากวิศวะกรที่เชียวชาญด้านเสียง (Acoustic Engineer)

เพราะเราใส่ใจในบ้านของทุกท่าน สำหรับห้องโฮมเธียเตอร์ หรือบริเวณที่ต้องการดูดซับเสียง เก็บเสียง ยิปรอคขอแนะนำ “ระบบฝ้าเพดาน ยิปซัม ยิปโทน และระบบผนัง ยิปซัม ฮาบิโต้ “

สินค้าเพิ่มเติม >> http://bit.ly/GYPROCTH-HABITO

#GyprocThailand #AcousticComfort #ภาวะความสบายจากเสียง#MultiComfort