ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ผู้บริหารยิปซัม ยิปรอค เดินสายเยี่ยมลูกค้าภาคใต้

ผู้บริหารยิปซัม ยิปรอค เดินสายเยี่ยมลูกค้าภาคใต้

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด ( มหาชน ) หรือ ยิปรอค โดยคุณแมททิว วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการ เดินสายเยี่ยมลูกค้าภาคใต้ ในเขตพื้นที่ จ.สงขลา ร่วมกับคุณธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมงานฝ่ายขาย ประเดิมปี 2557
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและคณะผู้บริหารให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น