ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ผู้บริหารยิปซัม ยิปรอค เดินสายเยี่ยมลูกค้าภาคใต้

ผู้บริหารยิปซัม ยิปรอค เดินสายเยี่ยมลูกค้าภาคใต้

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด ( มหาชน ) หรือ ยิปรอค โดยคุณแมททิว วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการ เดินสายเยี่ยมลูกค้าภาคใต้ ในเขตพื้นที่ จ.สงขลา ร่วมกับคุณธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมงานฝ่ายขาย ประเดิมปี 2557
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและคณะผู้บริหารให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.