ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

โครงคร่าวและอุปกรณ์เสริม ยิปรอค สำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบของยิปรอค มีให้เลือก 2 เทคโนโลยี และหน้าตัดหลายขนาด เพื่อความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน (1) เทคโนโลยี การขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR profile™ : แกร่ง ทน ติดตั้ง ง่าย ไม่แอ่นตัว ความหนาเหล็กรวมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า (ผลิตภัณฑ์นี้ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ตามมาตรา 62 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2552) (2) เทคโนโลยี การขึ้นลอนเหล็กแบบ Ultra Steel ™ : ติดตั้งง่าย รวดเร็ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์เต็มระบบ

Range of products

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.