ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

แผ่นยิปรอค ชนิดทนชื้น

แผ่นยิปซัมทนความชื้นพิเศษ เนื้อยิปซัมมีสารลดการดูดซึมความชื้น แผ่นจะดูดน้ำไม่เกิน 5% โดยน้ำหนัก

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนความชื้น
- แผ่นยิปซัมดูดน้ำไม่เกิน 5%
- ได้รับมาตรฐานการผลิต ASTM C1396, มอก. 219-2552 และBSEN 520 : 2004 +A1:2009

การใช้งาน

สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำ, ผนังห้องน้ำ โดยปูกระเบื้องทับแผ่นยิปซัมอีกชั้น

Extra information

แผ่นยิปซัมกันชื้นพิเศษ มีระบบ ActivAir ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากศภายในอาคาร ได้อย่างดีเยี่ยม

Board color

Green

รุ่นมาตรฐานคลาสสิค

Range of products

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.