ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยิปเฟรม เอ็กซ์ ลายน์ โครงคร่าวงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอค

ยิปเฟรม เอ็กซ์ ลายน์ กลุ่มโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอค

*ผลิตภัณฑ์นี้ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ตามมาตรา 62 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2552

New GypframeX_main

คุณสมบัติพิเศษ

 • Strong แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม การขึ้นลอนแบบ VECTOR ProfileStrong แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม การขึ้นลอนแบบ VECTOR Profile ขึ้นลอนบนผิวเหล็กแบบลายสมมาตรทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้มีความหนาเพิ่มขึ้น 2เท่า เมื่อเทียบกับพื้นผิวแบบเรียบของโครงคร่าวเหล็กทั่วไป 

 • Quality คุณภาพสูง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

 • Easy Installation ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ใช้ได้ทั้งงาน ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบและระบบผนัง

การใช้งาน

 • GypframeX_easy_to_cut
  ง่ายต่อการตัด
 • GypframeX_easy_to_screw
  ง่ายต่อการยิงสกรู
 • GypframeX_easy_to_boxing_stud
  ง่ายต่อการประกอบโครง
 • GypframeX_easy_to_joint
  ง่ายต่อการฉาบ ไม่แตกร้าว

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์

ความหนา (มม.) ความกว้าง (ซม.) Height (มม.) ความยาว (ซม.)
0.5 37 14 400 text Array Array
0.5 25 25 240 text Array Array
0.4 35 12 4 text Array Array
0.3 20 20 2.4 text Array Array