ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผ่นยิปซัม ยิปรอค ชนิดทนชื้น

แผ่นยิปซัมทนความชื้นพิเศษ เนื้อยิปซัมมีสารลดการดูดซึมความชื้น แผ่นจะดูดน้ำไม่เกิน 5% โดยน้ำหนัก

แผ่นยิปซัมชนิดทนชื้นพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความชื้น
  • แผ่นยิปซัมดูดน้ำไม่เกิน 5%
  • ได้รับมาตรฐานการผลิต ASTM C1396, มอก. 219-2552 และBSEN 520 : 2004 +A1:2009

การใช้งาน

สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำ, ผนังห้องน้ำ โดยปูกระเบื้องทับแผ่นยิปซัมอีกชั้น

Activ Air

แผ่นยิปซัมกันชื้นพิเศษ มีระบบ ActivAir ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากศภายในอาคาร ได้อย่างดีเยี่ยม

M2tech

แผ่นยิปซัมกันชื้นพิเศษ มีระบบ M2TECH ซึ่งคือระบบผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารที่ป้องกันความชื้นและเชื้อราได้อย่างประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์

ความหนา (มม.) ความกว้าง (ซม.) ความยาว (ซม.) ชนิดขอบ
9 120 240 SE
12 120 240 SE

Related products

แผ่นยิปซัม ยิปรอค ชนิดทนชื้น สามารถติดตั้งได้โดยผลิตภัณฑ์ดังนี้