ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบบฝ้าเพดานดูดซับเสียงสะท้อน ยูโรคูสติก

ผลิตภัณฑ์ Eurocoustic รุ่น Minerval เป็นระบบฝ้าเพดานที่มีประสิทธิภาพด้านการดูดซับเสียงสะท้อนเป็นเลิศ และปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยภายในอาคารทุกประเภท นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ Eurocoustic Minerval® มีความทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์สูง และมีผลทดสอบเรื่องประสิทธิภาพการทนไฟอีกด้วย