ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบบฝ้าเพดานดูดซับเสียงสะท้อน ยูโรคูสติก

ผลิตภัณฑ์ Eurocoustic รุ่น Minerval เป็นระบบฝ้าเพดานที่มีประสิทธิภาพด้านการดูดซับเสียงสะท้อนเป็นเลิศ และปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยภายในอาคารทุกประเภท นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ Eurocoustic Minerval® มีความทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์สูง และมีผลทดสอบเรื่องประสิทธิภาพการทนไฟอีกด้วย

New

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.