ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

อุ่นใจกับบริการของทีมขาย ยิปรอค ทั่วประเทศ

ท่านสามารถเข้าถึงบริการจากทีมขายได้ฉับไว

เพียงสแกน QR Code ตามด้านล่าง เพื่อติดต่อทีมขาย ทางมือถือ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์

ทีมขาย ยิปรอค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดูแลช่าง และผู้รับเหมา 

ทีมขาย ยิปรอค : เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4 เขต (เลื่อนภาพ)

ทีมขาย ยิปรอค : ภาคกลาง

 

gyproc sale_central

ทีมขาย ยิปรอค : ภาคตะวันออก

2 เขต (เลื่อนภาพ)

ทีมขาย ยิปรอค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 เขต (เลื่อนภาพ)

ทีมขาย ยิปรอค : ภาคเหนือ

2 เขต (เลื่อนภาพ)

ทีมขาย ยิปรอค : ภาคใต้

2 เขต (เลื่อนภาพ)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.