ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

การคำนวณน้ำหนักบรรทุกสินค้า

ขั้นตอนการคำนวณน้ำหนักบรรทุกสินค้าของรถแต่ละประเภท 

ดาวน์โหลดไฟล์บรรทัดสุดท้าย  domestic max-load guideline_update_apr2020 แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ :

  1. เข้าไป Sheet  : Customize Calculate เพื่อใส่ข้อมูลตามลำดับ
  2. เลือกประเภทรถ  โดยสามารถเลือกข้อมูล 22W(22 ล้อ), 10W(10 ล้อ), 6W(6 ล้อ) และ 4W(4 ล้อ)
  3. ใส่รหัสสินค้า ที่ต้องการบรรทุก โดยคัดลอก (copy) เฉพาะ “ รหัสสินค้า Item “  มาจาก Sheet : Max-load guideline ตรง คอลัมน์ B : Item desp ระบบก็จะอัตโนมัติใส่ชื่อสินค้า Description ให้
  4. หลังจากนั้นก็ระบุจำนวนสินค้า เพียงเท่านี้ก็จะได้จำนวนสูงสุดของสินค้าที่จะบรรทุกในรถแต่ละประเภทแล้วค่ะ

domestic_max-load_guideline_update_apr2020_3.xlsx - 499.75 KB

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.