ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอคประเทศไทยจัดงานสัมมนา เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว

gyproc_laos_even

“ยิปรอคประเทศไทยจัดงานสัมมนา นวัตกรรมยิปรอคเพื่ออนาคต เพื่อให้ความรู้เรื่องการติดตั้งแผ่น ผนัง และแนะนำสินค้าแผ่นยิปซัม ยิปรอคให้แก่พี่ช่างที่โรงแรมวันชะนะ ริเวอร์ไซด์ เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา”