ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

การก่อสร้างที่ยั่งยืน

Together for World Green Building Week.

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน ?

 

การก่อสร้างอาคารมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการผลิต และการขนส่งของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อชีวิตของเรา รวมไปถึงค่าคาร์บอนที่ฝังมา(embodied carbon) กับวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 

5 ข้อพิสูจน์ ยิปรอค ตราบ้าน กับการก่อสร้างที่ยั่งยืน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.