ร้าน เพชรเกษมเคหะภัณฑ์

ร้าน เพชรเกษมเคหะภัณฑ์

83/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง Phetchaburi 76130 ไทย

12.9559434, 99.9017454