หจก.ธนากิจการช่าง

หจก.ธนากิจการช่าง

333 หมู่ที่2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ Trat 23110 ไทย

11.7820318, 102.8796699