หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงใหม่ (2.1)

หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงใหม่ (2.1)

88/9 หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอเมืองดอยสะเก็ด Chaing Mai 50220 ไทย

18.7967086, 99.0664995