หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงใหม่ (2.)

หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงใหม่ (2.)

205/2 ถ.เมืองสมุทรตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่ Chaing Mai 50300 ไทย

18.8097667, 99.0007441