หจก.เค.เอ็ม.ซี.อลูมิเนี่ยม

หจก.เค.เอ็ม.ซี.อลูมิเนี่ยม

615/2-3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Bangkok 10120 ไทย

13.688387, 100.533862