หจก.ฉิ่นเจริญอลูมิเนียม

หจก.ฉิ่นเจริญอลูมิเนียม

188-190 ถนนสุขสวัสดิ์แขวงราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะ Bangkok 10140 ไทย

13.669074, 100.512299