หจก.บ้านต๊ำซีเมนต์บล๊อค

หจก.บ้านต๊ำซีเมนต์บล๊อค

221/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมืองพะเยา Phayao 56000 ไทย

19.201181, 99.7571455