หจก. สุรินทร์จิวฮงล้งอลูมินั่ม(สาขา)

หจก. สุรินทร์จิวฮงล้งอลูมินั่ม(สาขา)

68/2 ซอยเทศบาลบำรุง ต.ในเมืองอ.เมืองสุรินทร์ Surin 32000 ไทย

14.8866345, 103.49433649