หจก. โรงเลื่อยจักรเพ็ชรรัตน์ 888

หจก. โรงเลื่อยจักรเพ็ชรรัตน์ 888

39/339 หมู่4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง Rayong 21000 ไทย

12.7104, 101.2355