หจก. เชียงคำซีเมนต์บล็อค (1991)

หจก. เชียงคำซีเมนต์บล็อค (1991)

เลขที่ 272 หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วนอำเภอเชียงคำ Phayao 56110 ไทย

19.5172631, 100.2953639