ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มีรัตน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มีรัตน

เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่ Phrae 54000 ไทย

18.1177855, 100.1498279