บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้อง จำกัด

บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้อง จำกัด

99/3 หมู่ที่ 2 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ Surat Thani 84190 ไทย

8.65803, 99.340252