บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด (สาขาภูเก็ต)

บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด (สาขาภูเก็ต)

3/82 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง Phuket 83000 ไทย

7.9056158, 98.3899344