บริษัท หาดใหญ่เกษม(ยะลา) จำกัด

บริษัท หาดใหญ่เกษม(ยะลา) จำกัด

145 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง Yala 95000 ไทย

6.566928, 101.293979