บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

88 หมู่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ Surin 32000 ไทย

14.850337, 103.472497