บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา สุราษฎร์ธานี

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา สุราษฎร์ธานี

17/5 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  Surat Thani ไทย

9.159368, 99.369466