บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

9/9 หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  Phitsanulok ไทย

16.811317, 100.228065