บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

44448 หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phitsanulok 65000 ไทย

16.811317, 100.228065