บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา พัทลุง

228 หมู่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000  Phatthalung ไทย

7.631655, 100.06595