บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

100/1 หมู่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Nakhonsithammarat ไทย

8.46727, 99.963054