บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ลพบุรี

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ลพบุรี

41/3 หมู่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000  Lopburi ไทย

14.763318, 100.716463