บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ลพบุรี

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ลพบุรี

41/3 หมู่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี Lopburi 15000 ไทย

14.763318, 100.716463