บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ลำปาง

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ลำปาง

518 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง Lampang 52000 ไทย

18.28085, 99.450966