บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี

116 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000  Kanchanaburi ไทย

14.065962, 99.49556