บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กาฬสินธุ์

193 หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000  Kalasin ไทย

16.41413, 103.470854