บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กำแพงเพชร

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กำแพงเพชร

11 หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000  Kampaengpech ไทย

16.489433, 99.483066