บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กำแพงเพชร

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา กำแพงเพชร

11 หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Kampaengpech 62000 ไทย

16.489433, 99.483066