บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ฝาง

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ฝาง

222 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai 50110 ไทย

19.89977, 99.195451