บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ฝาง

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ฝาง

222 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 Chiang Mai ไทย

19.89977, 99.195451