บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เพชรบูรณ์

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เพชรบูรณ์

333 หมู่ 12 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  Phetchabun ไทย

16.473701, 101.157586