บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

296 หมู่ 1 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  Chiang Rai ไทย

19.869505, 99.836712