บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

296 หมู่ 1 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย Chiang Rai 57000 ไทย

19.869505, 99.836712